Rivet

Gasklockan i Gullbergsvass

Ort: Göteborg

Återigen hotas Gasklockan i Gullbergsvass, Göteborg, av rivning sedan förvaltaren Göteborgs Energi sökt rivningslov för byggnaden. År 1993 upphörde Gasklockans funktion efter 60 år i tjänst, men den står kvar som en symbol för industristaden Göteborg. Idag finns endast ett fåtal gasklockor kvar i Sverige och byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i Göteborgs bevarandeprogram.

Externa länkar
Uppdateringar
28-05-2013

Byggnadsnämnden har sagt ja till rivning av gasklockan i Göteborg. Men innan grävskoporna kommer måste länsstyrelsens biologer säga sitt – häckade pilgrimsfalkar kan bli räddningen. Det är naturvårdsenheten på länsstyrelsen som prövar ärendet och det kan ta upp emot sex månader att få ett beslut.

10-12-2014

Länsstyrelsen ger ett villkorat klartecken till rivning av gasklockan. Kravet från länsstyrelsen är att pilgrimsfalkarna får nya boplatser i Göteborg. Gasklockan i Gullbergsvass kan komma att rivas redan under hösten 2015.

15-01-2019

Rivningen genomfördes under 2017.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!