Räddad

Gårdsmiljö Skolgatan 3

Län: Kronoberg
Ort: Växjö

Uppdatering aug 2014: De ledande politikerna i byggnadsnämnden i Växjö säger nej till rivning av kulturbyggnaderna "Tusenåriga riket" i Växjö.

Den unika gårdsbebyggelsen från 1880 på Skolgatan 3 i Växjö hotas av rivning då fastighetsägaren planerar att uppföra ett trevåningshus med sex lägenheter på gården. Gårdsmiljön är en av de sista resterna av Växjö trästad som byggdes upp efter den stora branden 1843. Miljön har höga kulturhistoriska värden och smålands museum ställer sig negativa till rivning. Länsstyrelsen har avslagit ansökan om byggnadsminnesförklaring och något skydd i detaljplan finns inte. I slutet av september förväntas byggnadsnämnden fatta beslut om miljöns vara eller icke vara. Läs mer i artiklarna från 2010 och 2011 nedan.

Externa länkar
Uppdateringar
15-11-2012

Byggnadsnämnden har nu sagt ja till rivning

23-01-2019

Huvudbyggnaden målades om för några år sedan. Gårshuset finns kvar och används som förråd. Gårdsmiljön är till stora delar kvar som ursprungligt. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!