Hotad

Gamla varmbadhuset i Hagfors

Län: Värmland
Ort: Hagfors

Rivningshot. Gamla badhuset i Hagfors, uppfört ca 1912, hotas på nytt av rivning om den inte kan få ny användning. Byggnaden är välbevarad och utpekad i en kulturmiljöinventering från 1970-talet. Den bär på höga samhällshistoriska kulturvärden. Bakgrunden till rivningshotet är att kommunen inte behöver byggnaden längre och att man uppmätt förhöjda radonhalter. Radon är en gas som går att ventilera bort, och den utförda mätningen har gjorts med avstängd ventilation vilket påverkar resultatet negativt. Denna byggnad har stor potential att bli en fantastisk lokal för t ex en entreprenör eller förening. Nu väntar politiska beslut om dess framtid.

Externa länkar
Uppdateringar
25-05-2016

"Samhällsbyggnadsavdelningen vid Hagfors kommun vill ha kommunfullmäktiges uppdrag att sälja det gamla varmbadhuset invid Forsskolan i centrala Hagfors. Byggnaden användes i flera år som undervisningslokal men efter att en radonmätning visade på mycket höga värden flyttade kommunen ut verksamheten och lokalen stängdes. Därefter tänkte kommunen riva huset men starka protester stoppade planerna." Källa: VF 25 maj 2015

En första seger är vunnen för dem som kämpat för ett bevarande av gamla varmbadhuset. Stort grattis önskar vi från Svenska Byggnadsvårdsföreningen. /PS

 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!