Rivet

Gamla skolbespisningen i Backe

Län: Jämtland
Ort: Backe

Kommunen har beslutat att riva Gamla skolbespisningen (skolmatsalen, Backe 15:1) i Backe. Byggnaden uppfördes 1953 och har en vacker muralmålning på ena kortsidan. Kommunen har tidigare velat riva fastigheten men gick efter lite turer med på att låta Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid hyra byggnaden. 2011 kom dock rivningsbeslutet. Fjällsjö Framtid väckte då fråga om byggnadsminnesförklaring. Ärendet avslogs eftersom kommunen motsatte sig byggnadsminnesförklaring. I sin utredning konstaterade länsstyrelsen att byggnaden är ”ett exempel på en byggnadskategori som sällan förekommer i byggnadsminnesdiskussioner. Byggnaden är en representant för den offentliga sektorns expansion under efterkrigstiden, och berättar om barn och deras vardagsmiljö. Av intresse är den stora väggmålningen i matsalen. I Jämtlands län, såväl som i landet i övrigt, är detta exempel på en byggnadskategori som är kraftigt underrepresenterad bland byggnadsminnen.” Nyligen genomförde Fjällsjö Framtid en manifestation för att bevara byggnaden och än är inte hoppet ute!

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!