Räddad

Gamla skolan i Nykroppa

Län: Värmland
Ort: Nykroppa

Den vackra gamla skolan i klassicistisk stil, sannolikt uppförd på det sena 1800-talet, hotas av rivning pga en omorganisation inom skolväsendet. Skolan är en av de ståtligare byggnaderna på orten och en rivning av den vore en omistlig förlust av ett kulturhistoriskt minnesmärke och av en ståtlig gestalt som ger orten dess karaktär.

Externa länkar
Uppdateringar
29-03-2016

Efter en ovanligt lång, segsliten och stundtals ful strid kring Nykroppa gamla skola verkar försvararna, ledda av den sk Konradgruppen, ha gått segrande ur striden. En privatperson på orten ser nu ut att bli ny ägare till skolan, som sedan delvis skall byggas om till bostäder. Återstår gör att få igenom köpet samt detaljplanen. Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen, där vi själva varit engagerade i kampen, vill vi dela ut ett fång rosor till alla, ingen nämnd och ingen glömd, som dragit ett strå till stacken för att rädda den vackra och vackert belägna skolan undan rivning. Vi fortsätter följa händelseutvecklingen och ser fram emot en inbjudan till inflyttningsfesten. /PS

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!