OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Hotad

Gamla folkskolan i Hunnebostrand (Kaprifolskolan)

Ort: Hunnebostrand

Hunnebostrands gamla folkskola, även kallad Kaprifolskolan och i folkmun kallad "storskoorn" är en av ortens allra ståtligaste och mest påkostade byggnadsverk. När den uppfördes 1916 stod den som en mäktig solitär omgiven endast av öppna fält och ängar. Några år senare kom ytterligare ett antal likaledes flotta och delvis offentliga fastigheter att uppföras i dess närhet. 1924 uppfördes en vacker Provinsialläkaremottagning och läkarbostad, kallad Villa Framtiden, på granntomten. Såväl Villa Framtiden som Kaprifolskolan uppfördes under ledning av byggmästaren, tillika entreprenören och källarmästaren Sigfrid Mattson, mångårig ägare till Hotell Gästis i Hunnebostrand samt bl a ordförande i municipalnämnden. 1925 uppfördes så Prästgården ett stycke bort och 1926 slutligen det flotta Apoteket Tärnan efter ritningar av den framstående Uddevallabördige arkitekten Arthur Brattberg. Sammantaget kom denna samling påkostade fastigheter att utgöra ett synnerligen ståtligt blickfång längs infartsvägen till Hunnebostrand.

2015 sålde så Hunnebostrands Kommun Villa Framtiden till kommunala Sotenäsbostäder som lät riva den välbehållna villan för att uppföra ett modernt trygghetsboende. Nu har kommunen även fattat beslut om att sälja Kaprifolskolan till Sotenäsbostäder vars syfte är att riva också den och uppföra ännu ett tryghetsboende. Hunnebostrands Kommuns Byggnadsnämnd kommer inom kort att fatta beslut i planfrågan. Kaprifolskolan är skyddad i gällande detaljplan.

Kommunens egen antikvarie har precis som Bohusläns Museum invänt mot rivningsplanerna med hänsyn till fastighetens och den samlade miljöns höga kulturhistoriska, samhälleliga och arkitektoniska värden. Kaprifolskolan är dessutom, bortsett från ett mindre lyckat fönsterbyte och en delvis flagnande målning, i ett sällsynt välhållet originalskick.

I den av Sotenäs Kommun framtagna och föredömligt välskrivna "Bygg med känsla – Vård av äldre hus" läser vi bl a "Äger vi ett gammalt hus i Sotenäs har vi ett ansvar för den gemensamma kulturmiljön. Det enskilda husets interiör är en privat domän men husets utsida är en del av ett gemensamt vardagsrum. För att bibehålla miljön så att även kommande generationer kan uppleva kommunens unika bebyggelsekultur är det viktigt att alla tar sitt ansvar för såväl det privata som det offentliga rummet."

Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen instämmer vi såväl med dessa kloka ord som med ovan nämnda instansers värdering. En förlust av ytterligare en av de ursprungligen fyra ovan nämnda kulturmiljöerna vore en olycklig och irreversibel förlust för både det nutida och framtida Hunnebostrand. Vi har därför idag, den 2 april 2017, placerat Kaprifolskolan i Hunnebostrand på Svenska Byggnadsvårdsföreningens nationella Gula Lista över hotade svenska kulturmiljöer.

För Svenska Byggnadsvårdsföreningen
Peter Sörensen
Redaktör Gula Listan

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!