OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Hotad

Gamla folkets hus i Askersund (Jägaren 2)

Län: Örebro
Ort: Askersund

Fastigheten uppfördes 1907 av Askersunds Fabriks- och Hantverksförening som teaterlokal. Byggmästaren hette Strandell och var bördig från Örebro. Snart kom fasigheten dock istället att användas som biograf och de första visningarna hölls redan 1913. Filmvisningarna har sedan fortsatt ända fram i modern tid. I början av 1980-talet övertogs fastigheten av Folkets Hus-rörelsen. Huset, som tillbyggdes 1924, har ett mycket välhållet originalskick med flertalet ursprungsdetaljer, som bland annat de stora spröjsade valvfönstren och entrédörrarna, bevarade. Huset är utpekat som bevarandevärt i Askersunds Stads bevarandeplan från 1984, framtagen av Örebro Läns Museum.

Kommunen har nu framfört önskemål om att riva fastigheten med motiveringen att den är i ett dåligt interiört och exteriört skick.

Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen anser vi att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och att den tillsammans med det samtida och intilligande sparbankshuset utgör ett värdefullt och omistligt inslag i Askersunds stadsbild. Vi anser också att dess skick inte alls är så dåligt som kommuen vill göra gällande. Med förhoppning om att Askersunds Kommun ska tänka om kring sitt rivningsbeslut har vi därför placerat gamla Folkets Hus i Askersund på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula Lista över hotade svenska kulturmiljöer.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!