Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Ommålning av galvaniserat plåttak

Frågeställare: Mikaela Holm

Har fått olika svar på denna fråga... Platt tak med galvaniserad plåt från 40-talet. Färgen har flagnat (målat för sju år sedan med grundfärg och takfärg köpt i vanlig färghandel), plåten lätt rostangripen. Vad gör jag? Vilka färger använder jag? Hur mycket grundarbete behövs?? Femtio kvadratmeter känns väldigt stort just nu...:- (Det handlar om två platta utbyggnader från 40-talet på var sin sida om ett ganska vanligt tvåvåningshus från sekelskiftet).

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Det är svårt att garantera ett resultat när det finns okänd färg i botten. Värst är de fabriksmålade ytorna och nya färgflagor kommer oftast i kanten till där den gamla färgen sitter kvar. Därför bör man lägga ned lite jobb på att få bort all löst sittande gammal färg. Därefter mönjar man rostfläckar, bäst håller blymönja men idag kan man som privatperson bara köpa järnmönja. Nästa lager är en grund över hela taket som skall innehålla zinkfosfat. Slutstrykningen i önskad kulör var traditionellt linoljefärg och det har fördelen att det är förhållandevis enkelt att underhålla. 
I vär artikelbank finns flera artiklar om plåttak, en av dem är: http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/tak/underhåll-av-plåttak.
Riksantikvarieämbetet har digitaliserat en bra skrift om plåttak med historik och underhåll: 
http://www.raa.se/publicerat/9789172095878.pdf

 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!