Hotad

Göteborgs universitetsbibliotek

Ort: Göteborg

Den äldre delen av biblioteket som uppfördes under 1950-talet efter ritningar av Ärland Noreen är rivningshotad i ett nytt planförslag. Fastigheten ägs av Akademiska hus. På platsen skall enligt planen ett nytt bibliotek byggas. Byggnaden ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Den antikvariska konsekvensanalysen anger att rivningen får stor konsekvens för upplevelsen av riksintresset som helhet och i synnerhet för uttrycket ”institutionskomplex i parkmiljö”. Även om nya institutioner uppförs i området, går en stor del av institutionsbebyggelsen från 1900-talet förlorad. 

 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!