Förvanskad

Funkishus på Strand

Län: Värmland
Ort: Karlstad

Förvanskning. Det karaktäristiska funkishuset, ett av få på området Strand, och ett av få såpass orörda i Karlstad som helhet, genomgår en radikal ombyggnad. De gamla grönmålade, ospröjsade, tidstypiska funkisfönstren ersätts med vita, spröjsade allmogefönster och den putsade originalfasaden ersätts av en svartmålad träfasad i vad man kallar "gammal stil". Bygglov lämnat på delegation 2010-09-01.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!