Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

fukt/ mögel på vind. på insidanav brädorna som vit färg.

Frågeställare: Lena och Anders U

Finns det någon som är bra på ventilation och fukt problem på vinden? Vi bor i ett hus från 1933. Lade om taket 2014 och då togs de upp ventilations hål ca 7 cm i diameter, i taket på ca 20 ställen . huset har självdrag och eldas med pellets i källaren . Nu har vi upptäckt fukt/ mögel på brädorna uppe på taket. Frågan är vad vi ska göra? sätta igen hålen? Eller behövs det ytterligare värme källa för att ventilera finns de någon firma som kan det här med själv drag? Vill inte montera in elektriska fläktar som ska stå och surra dag och natt. Tacksam för råd. Med vänliga hälsningar Lena och Anders

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Att luft kondenserar mot yttartakets brädor och skapar förutsättningar för mögel är ett vanligt vindsproblem och det kan finnas fler orsaker. På er beskrivning låter det som att er vind kan vara överventilerad, dvs att det blir ett utomhusklimat inomhus med periodvis hög luftfuktighet.

Men det kan också bero på luftläckage från bostadsvåningen, att varm fuktig luft pyser upp i otätheter, till exempel runt vindslucka, invid skorstenen där materialen rör sig lite eller i möten mellan konstruktionsdelar. Den varma luften kondenserar sedan mot det kalla yttertaket där mögel kan växa. Problemen förekommer i hus där vindsbjälklagen är isolerade och man kan ibland lokalisera skadan till det det område där mögelförekomsten är störst. Det är med andra ord viktigt att det är helt vindtätt under isoleringen på vinden, vid tilläggsisolering brukar man lägga vindpapp eller -duk under isoleringen och alla håligheter drevas eller tätas på annat sätt. Uppvärmningen med pellets håller skorstenen varm och spillvärmen är en bra förutsättning för lite torrare klimat på vinden.

Mät den relativa luftfuktigheten på vinden med en enkel hygrometer så att ni ser vilka åtgärder som ger resultat. Mögelpåväxten tas bort mekaniskt med dammsugare och borstmunstycke. Dammsugaren skall har s.k. Hepafilter vilket är vanligt i moderna dammsugare. Använd overall och friskluftsmask under saneringen.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!