Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

fukt i tegelfasad

Frågeställare: David Olow

Hej, Bor i ett gamalt tegelhus vid skånska kusten, huset är från 1860 talet, fasaden är inte isolerad utan tegel rakt igenom, På södergaveln märker vi att färgen på insidan släpper, mest på ovanvåningen, Noterar att det är den sidan det oftast regnar mot, vad kan man göra för att minska fukt belastningen /, Någon sa att man kan måla med någon typ av silikatgrund (vattenglas), regnet tränger inte in så lätt men fasaden andas, Tar tacksam emot förslag eller synpunkter

Expertsvar

Det låter som att ditt hus är hårt utsatt av väder och vind. Det ställer stora krav på materialen och även underhållet. Det är inte otroligt att även tidigare ägare har haft problem med flagnade färg och bom puts. Men många hus har fått fuktrelaterade skador efter att man har renoverat med felaktiga material som cementputs och plastfärg. Hur täta och motståndskraftiga de nya materialen än är så kommer det alltid in fukt i konstruktionen genom små sprickor och otätheter. Fukten sprider sig i den underliggande konstruktionen men har svårt att ta sig ut. Till slut, när konstruktionen är uppfuktad uppstår större skador.

Rekommendationen är att använda diffusionsöppna material, från början var det utöver tegelmurverket, sannolikt kalkbaserad puts och färg och det skulle säkert fungera även idag. Men om huset är hårt utsatt får man nog räkna med lite tätare underhållsintervallen.

Silikatfärg är ett namn som används för flera olika färgtyper, från den ursprungliga, diffusionsöppna silikatfärgen med två komponenter som blandades på arbetsplasten till plastfärgshybrider som inte har riktigt samma egenskaper. En nackdel med silikatfärg är att den inte går att måla över med annat än silikatfärg. 

Ett råd är att kontakta ditt länsombud som känner till regionens material och förutsättningar. Kanske kan du köpa ett par konsulttimmar för ett platsbesök, det brukar vara väl värt investerade pengar.

 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!