OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Rivet

Fritz Olsson-huset i kvarteret Hunden

Län: Norrbotten
Ort: Luleå
Nu rivs Fritz Olssonhuset! Läs i Norrbottens-Kuriren Fastighetsägaren Norrporten har länge velat riva och maximera exploateringen i kvarteret. Länsstyrelsen har låtit göra en byggnadsminnesutredning där man bland annat kan läsa att kvarterets byggnader "har en viktig funktion i stadsbilden, både visuellt, symboliskt och funktionellt. De bär på ett historiskt arv bestående av Luleås stadsutveckling, kommersiella tillväxt och expansion. Till detta kommer även en färgstark företags- och personhistoria. Kvarteret utgör gatans äldsta sammanhållande affärsbebyggelse". (Länk nedan).
Externa länkar
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!