Rivet

Folkets park

Ort: Uddevalla
Rivningshot. Uddevalla Folkets park har stått utan underhåll under lång tid, och nu närmar sig slutet för parken och dess byggnader. I arbetet med en ny detaljplan föreslås området bebyggas med radhus och hyreshus. Det enda som blir kvar är den s.k. "Strutkiosken" som bl.a. uppmärksammatas av K-spanarna Göran Willis och Staffan Bengtsson. Man planerar att flytta kiosken några meter och därefter ge den skydd i detaljplanen för det nya bostadsområdet.
Uppdateringar
Peab som äger och planerar bostäder i det gamla Folkets parkområdet, har skänkt kiosken vid entrén till Folkets park till Uddevalla kommun. Kiosken ska renoveras på Östrabogymnasiet och därefter placeras hos Uddevalla Bangolf. Detta är dock den enda av byggnaderna i Folkets Park som har räddats.
Nu har rivningen av parken inletts med att den riksbekanta "strutkiosken", eller "Barbros kiosk" som den hette i K-spanarnas inslag, demonteras för att transporteras över till Östrabogymnasiets bygglinje som skall reparera den. Arbetena inleddes med att struten (dvs taket) lyftes ned för transport. Målet är att den reparerade kiosken skall ställas upp på den närbelägna minigolfbanan inför sommaren 2015.
Du har inga WidgetKit gjorda men komponenten är kopplad till det, du bör ha full version av Widgekit installerat för att detta skall fungera rätt
12-02-2014
Uddevalla Folkets Park är nu riven. Strutkiosken är tillvaratagen och skall repareras på Östrabogymnasiet. Planen är att ställa upp den invid minigolfbanan som ligger relativt nära där kiosken tidigare stod.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!