Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Foga grundmur

Frågeställare: Don Gustavo

I nr 2 2015 Gård&Torp sid 62 andra stycket, skriver artikelförfattaren Per Zackrisson: "Putsa och foga grundmuren med hydrauliskt kalkbruk." Däremot står det i femte stycket samma sida: "Putsa alla fogar med lerbruk... Pratas det om olika saker eller vad gäller?

Expertsvar

Till att börja med en liten reservation eftersom vi inte kan svara för vad som skrivs i tidningen Gård och Torp: Byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening som "ägs" av våra medlemmar och tidningen Gård och Torp ingår i Bonnierkoncernen. Per Zackrisson har länge varit ett av Byggnadsvårdsföreningens ideellt arbetande länsombud men han skriver liksom flera andra av våra länsombud även åt Gård och Torp. 

Med den reservationen kan jag svara att det hydrauliska bruket är avsett för utsidan och leran är till för insidan. Lera förekommer ovanför grunden i ytterväggar, tex på många av de traditionella skånelängorna, men då är den normalt skyddad från regn och väta med kalkfärg. En grund är utvändigt mer utsatt för markfukt och regnstänk än väggen och behöver därför vara mer motståndskraftig. Därför rekommenderar Per Zackrisson hydrauliskt kalkbruk som är starkare än kalkbruk men svagare än cementbruk som kan förorsaka andra skador på den här typen av grunder. Invändigt i grunden är leran ett bra material för vindtätning, särskilt på ojämna ytor och dessutom täpper den igen hål för smådjur. En bra vindtätning runt husets inre väggar är den mest effektiva åtgärden för att få ett varmare golv. En liten kommentar i sammanhanget är att man inte nödvändigtvis behöver byta den gamla fyllningen om den är torr och luktfri. Har husgrunden fungerat ett par hundra år så är den sannolikt en bra konstruktion. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!