Rivet

Fd stationshuset i Fiskeby, Norrköping

Ort: Fiskeby

Den gamla stationsbyggnaden i Fiskeby, uppförd 1873, hotas av rivning. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och i en bebyggelseinventering från 1976 klassades den som skyddsvärd bebyggelse.Trafikverket avser lämna in en rivningsanmälan och till våren ska det övergivna stationshuset vara jämnat med marken. Norrköpings kommun har lagt upp planer för området där en helt ny infart till Norrköping västerifrån ska stå färdig inom tre år. Fiskeby-marken behövs för ändamålet.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!