Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Fasadrenovering

Frågeställare: Lena H

Jag har ett hus från 1920. På 80-talet gjordes en tilläggsisolering och en träfasad sattes utanpå den tidigare kalkputsfasaden (som är från 1945). Tidigare ägare har berättat att man har tagit bort putsen runt fönstrena för att fästa reglarna som träfasaden är spikad på. Detta för att skona putsen om man ville ta fram den igen. Eftersom huset har fått felaktiga proportioner och många nationalromantiska detaljer har försvunnit in i fasaden, har jag planer på att ta fram putsfasaden igen. Jag undrar om man kan laga fasaden runt fönstrena och ev snygga till med kalkfärg? De fasadrenoverare som jag pratat med påstår att jag måste putsa om hela fasaden, lägga ny puts på den gamla, vilket då kommer att få samma effekt som träfasaden, d v s att fönstrena hamnar för långt in och takfoten blir för liten.

En fasadrenoverare anser att jag ska spruta cement över den gamla putsen. Själv tycker jag att nyputsade hus ofta ser väldigt kalla och stumma ut.

Har ni några råd och synpunkter? Kanske också kan ni tipsa om bra hantverkare som är duktiga på detta. Jag bor i Huskvarna.

Expertsvar
Magnus Henriksson

Magnus Henriksson

Byggnadsantikvarie

Det finns risk att den gamla putsen har så mycket skador av reglar som har lagts på den att det är nödvändigt att putsa om hela fasaden, det är ganska många spikhål som har slagits genom putsen för att fästa reglarna. Det är dock inte alldeles säkert att det behöver vara så, svårt att säga något innan tillägsisoleringen har tagits ned. Men, att lägga en cementputs ovanpå den gamla kalkputsen är inte någon bra byggnadsvård och det känns väl som att ni inte har träffat på rätt hantverkare eller konsult om de föreslår en sådan sak. Jag skulle rekommendera att ni tar ned tilläggsisoleringen på en vägg eller del av en vägg för att kunna göra en bedömning. Som medlem i Byggnadsvårdsföreningen kan du kontakta ditt länsombud som vet vem du skall vända dig till.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!