Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

Fråga

Hur kan jag rädda mitt k-märkta trapphus?

Frågeställare: J.S

Hej, Jag bor i ett hus (brf) byggt 1925 som är "blåklassat" som byggnadsminne i Röda bergen i Stockholm. Styrelsen/föreningen planerar genomgripande förändringar av trapphuset. Bl.a byta ut originaldörrar till nya säkerhetsdörrar, ny belysning, nya ytskikt, fastighetsboxar osv. Jag är orolig för att man inte tar hänsyn till kulturmiljön. Styrelsen har redan tecknat avtal med med entreprenör utan beslut på brf stämma. Jag vill ha tips om det finns någon myndighet man kan vända sig till och få prövat om föreningens åtgärder stämmer överens med k-märkningen/lagen eller tillfälligt inhibera renoveringen? Kan en brf förfara hur de vill med kulturmiljön? Tyvärr vill de sätta igång mycket snart med renoveringen. Ytterligare en unik trapphusmiljö riskerar att förstöras.

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

I plan- och bygglagens varsamhetsparagrafer (8 kap §§13-17) står bland annat följande: "En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas." och "Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras." Blåklassade byggnader i Stockholm faller under den texten och därmed kan förändringarna du beskriver vara i strid mot lagen.
Kontakta kulturmiljöenheten på Stockholms Stadsmuseum så kan de agera innan det är för sent. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!