Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Få bort färg på murstock

Frågeställare: Joel i Luveryd

Hej! Har en murstock målad gissningsvis på 40-talet. Färgen är blank och har någon typ av grundningsmaterial under. Jag vill veta om det går att putsa direkt på färgen om man ruggar upp den lite grann. Resultatet skal vara en klassisk putsad och vitmålad murstock. Har dessutom röjt ut en förvaringsplats vid sidan om murstocken och där är det bara lerbruk. Går det att putsa direkt på med kalkbruk? På bilden syns en påbyggd bakugnspipa på sidan av murstocken. Det är lite olika sorters bruk här och var. Och helst vill jag bara gå på det hela med putsbruk om det blir någolunda hållfast. Det kommer att vara insatsrör i storskorsten som under vinden består av gråsten och lerbruk och ovanför tegel och murbruk b. Den övre delen är nygjord.. Tack på förhand!

Bild
Expertsvar
Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Länsombud

En tät färg på murverk är aldrig bra men ibland blir det inga problem, om så är fallet är det "bara" att ta hänsyn till hur den nya färgen fäster på den gamla, smuts, fett etc. Mineralfärger fäster nog inte på den beskrivna ytan. Linoljefärg? Matt linoljefärg?

Men om det är så att det finns andra problem: Bubblar sig färgen? Släpper putsen bakom? Om så är fallet så behöves det nog en omputsning alternativt så bör nuvarande färgskikt bort (slipning, fräsning). Om putsen tas bort så bör stommen kontrolleras och ev fogkompletteras, bruk lika befintligt (troligen ett luftkalkbruk eller ett väldigt svagt kcbruk). Ny puts påförs, här är ett luftkalkbruk alt ett hydrauliskt kalkbruk att föredra (alt kan vara ett väldigt svagt kcbruk, men det finns inga så svaga på marknaden). Sen fungerar en vanlig kalkfärg, hydraulisk kalkfärg, limfärg eller (tvåkomponents) silikatfärg på den nyputsade ytan..

En tanke som man bör ha med sig är om det finns en anledning att tidigare ägare har valt en lack (?), kanske det har varit genomslag av tjärvatten från rökkanalen?  Dessa missfärgningar går rakt igenom alla ovan nämnda färgtyper. Inget farligt men kan upplevas estetiskt negativt. Då kanske man får uppgradera till en linoljefärg även här (med det negativa att ev fuktvandring/ uttorkning minskar avsevärt, detta ska sköta sig själv genom rök/ ventilationskanaler men då måste dessa vara "igång"). 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!