Rivet

Färgcity i kvarteret Höken

Ort: Skellefteå

Uppdatering juni 2016: Den nuvarande ägaren ansåg att huset varr i så dåligt skick att det inte kunde räddas, och fastighetsägaren fick också rivningstillstånd av kommunen. Efter rivningen byggs istället en åtta våningar hög fastighet med lägenheter. Skellefteå Museum har riktat skarp kritik mot rivningen. Från föreningens sida kan vi bara instämma och beklaga förlusten av ett synnerligen värdefullt hus.

 

Byggnaden uppfördes 1848 av patron Forsell från Umeå och är ett av stadens äldsta hus. Skellefteå grundades 1845 och de första husen uppfördes tre år senare. Av dessa finns bara en handfull kvar idag, däribland det rivningshotade huset i kvarteret Höken. Ursprungligen var byggnaden bara en våning hög men 1885 byggdes den på med ytterligare en våning. Under 1900-talet har stora skyltfönster tagits upp i bottenvåningen vilket har förändrat byggnadens utseende men den ursprungliga kälspåntpanelen har bevarats liksom fönstrens och takfotens utsmyckningar. Underhållet har under flera år varit eftersatt och nu vill fastighetsägaren riva och bygga nytt, ett 4-5 våningar högt hus. Byggnadsnämnden har gett Bygg- och Miljökontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarteret vilket tillåter uppförande av en ny byggnad.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!