Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

En gammal skola från 1910 och kall hall

Frågeställare: Dorota och Jens

Hej,
vi har ett timmrat hus(en skola) där trappdelen och hallen som binder nedre våning med övre är oissolerad. Det finns en fackverks konsttruktion med liggande utepanel på utsidan och stående pärlsspånt på insidan. Vi tänkte att isolera den delen av huset. Kan vi spruta in cellulosa eller spån mellan den yttrepanelen och den inre utan att använda en vindduk? Vi tänkte även isolera inner taket på övervåningen.Tanken år att hålla kring/min 10 gr. där vintertid.(västra Jämtland) Skulle det fungera?Kan vi ha spån/cellulosafiber utan vindspär?(mot öster, det blåser mest västerifrån). Kan det påverka husets klimat negativt ?Vi vill helst inte riva varken den yttre eller inre panel för att isolera.

Expertsvar
Magnus Henriksson

Magnus Henriksson

Byggnadsantikvarie

Hej

Svaret måste bli ett nja... Alltså, det går att göra som ni beskriver, huset kommer inte börja ruttna eller något sådant men det är ingen tvekan om att en vindskydds duk eller papp gör ganska stor skillnad värmemässigt. Jag skulle rekomendera att försiktigt försöka ta ner pärlsponten inifrån, den brukar inte sitta med så grov spik. Sedan sätta vindskyddsduk eller papp mot ytterpanelen och sedan spika tillbaka pärlsponten med träfiberisolering emellan. Numrera panelen innan ni tar ner den så att ni kan sätta tillbaka i rätt ordning, brädorna har formats mot varandra genom åren och det blir glipor om de sätts tillbaka i annan ordning.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!