Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Dränering Torp

Frågeställare: Tore

Hej. Jag ska bygga ut ett torp. Det gamla torpet har satt sig över en decimeter i ena hörnet. Jag tror att det kan beror på att man dränerat den gamla grunden. Därför funderar jag på att inte gräva ner något dräneringsrör runt tillbygganden. Markbeskaffenheten är ungefär så här: 30 centimeter jord och därefter kommer sand som sträcker sig ett par meter ner innan grundvattnet blir synligt (provgrop). Vad tror ni om att strunta i dräneringen och istället runtom tillbygganden fylla upp med makadam från sanden och låta marken dränera sig själv. Dagvattnet kommer att ledas bort. Låter min tanke rimlig?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Behov av dränering beror på som du skriver på många saker, inte bara markens beskaffenhet utan även husets läge i terrängen och kringliggande växtlighet. De flesta husen från jordbrukssamhällets tid står högt i terrängen, ofta på moränjord eftersom man ville spara den goda jorden till jordbruket. Dessutom är timmerstommar ganskla lätta att justera om mindre sättningar skulle förekomma. Om det inte finns några fuktproblem i den befintliga grunden finns ingen anledning att dränera men man bör som sagt se till att större vattenmängder från regn inte kan rinna in mot huset och att vattnet från takfallen leds bort från huset. En fundering är ändå om inte tillbyggnaden skall ges samma förutsättningar som det ursprungliga huset så att de inte sätter sig i otakt?

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!