Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Dränera källargrund

Frågeställare: Göran Sten

Hus från 1935 med källare. Vi tänkte nu gräva ut och göra ny dränering och isolera utvändigt med typ Pordrän. Har ni några synpunkter på rätt isolering och hur man ska göra vid dränering av ett gammalt hus. Alla nya företag gör i princip på samma sätt med isolering och dränering och den är ju diffusionsöppen så på så sätt låter det ju ändå bra. Sedan kommer en till fråga. Om man inte kan leda dräneringen till kommunalt dagvatten, hur gör man då? Vattnet måste ju ta vägen någonstans. Några synpunkter? /Göran Sten

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Tekniskt fungerar cellplastisolering bra, den både isolerar och dränerar. Men den har brister: Tillverkningen som sker i slutna processer, är komplicerad, energikrävande och både miljö- och hälsofarlig. Cellplast brinner häftigt och avger svart, starkt toxisk rök. Dessutom har den osäkra åldringsegenskaper i och med att den långsamt tar upp vatten vilket också försämrar isoleringsförmågan. Vidare finns det uppgifter om att myror gillar att bygga samhällen i och kring skivan. I Energiboken kan du läsa om alternativ, till exempel cellglasskivor som tyvärr är lite dyrare men har bättre miljö- och åldringsegenskaper.

Om marken runt huset är torr finns mindre behov av isolering eftersom det är fukten som leder bort värmen. Då kan det räcka med ett kapilärbrytande skikt av till exempel tvättad singel.

För att leda bort vatten från dräneringen behövs en lägre belägen stenkista eller pumpgrop om huset ligger lågt. Åtgärden måste anpassas till tomten och det kan vara värt att köpa några konsulttimmar av en erfaren anläggare. Sannolikt klarar ni er med en stenkista.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!