Rivet

Det gamla vattentornet i Flen

Ort: Flen

Vattentornet stod färdigt 1950 efter ritningar av ingenjörsfirman VIAK utförda 1947-1948. Det fanns en idé om att bygga om tornet till museum över fotografen Hans Gedda, men efter att en konsult dömt ut betongen i konstruktionen gick man inte vidare med det. Vattentornet uppvisar visserligen skador med frilagd armering och där utspjälkning skett på en del ställen till följd av detta.

Frågan är dock om skadorna är så allvarliga och omfattande att en upprustning inte skulle vara möjlig. Sörmlands museum har skrivit ett yttrande rörande tornet (se länk nedan) och krävt att man som minsta åtgärd utför en grundlig utredning där man ser på olika alternativ till rivning. Museet har även förmedlat en kontakt till en konsult med erfarenhet av renovering av betongkonstruktioner men kommunen har valt att inte anlita honom.

Även hembygdsföreningen har varit engagerad i frågan eftersom vattentornet ligger i direkt anslutning till Flens hembygdsgård. Rivningslov finns och rivningen var tänkt att inledas v. 42 men blev då uppskjutet. Kommunen vill dock att rivningen ska vara utförd innan vintern.

Externa länkar
Uppdateringar
21-10-2015

Rivningen  av vattentornet påbörjas. Hembygdsgården i allmänhet och Yvonne Nilsson Gauffin i synnerhet har kämpat hårt för att det gamla vattentornet, som står granne med Thuleparken, ska få leva vidare. Henns dröm var att byggnaden skulle göras om till ett museum dedikerat till världsfotografen, tillika Flenssonen, Hans Gedda.

Du har inga WidgetKit gjorda men komponenten är kopplad till det, du bör ha full version av Widgekit installerat för att detta skall fungera rätt
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!