OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Förvanskad

Centralposthuset

Ort: Göteborg
Hot om ovarsam om- och tillbyggnad. Centralposthuset uppfördes 1919-1925 och är sedan 1995 skyddat som byggnadsminne. Trots det planeras en hotellbyggnad i 14 våningar inom fastigheten. Svenska byggnadsvårdsföreningen har yttrat sig över den utställda detaljplanen och uppmanar Göteborgs kommun att ta fram en ny detaljplan. (Länk nedan).
Externa länkar
Uppdateringar
15-12-2011
Förvanskning. Ombyggnaden av Centralposthuset är nu i full gång. Invigningen av Clarion Hotel Post är planerad till 20 november 2011. Läs mer på Clarion Hotel Post. (Länk nedan).
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!