OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Rivet

Centralpalatset

Län: Jämtland
Ort: Östersund

Rivningshot. Centralpalatset hotas av rivning. Huset byggdes 1904 efter ritningar av Knut Gyllencreutz. Efter en brand i början av 2011 har meningarna gått isär om huruvida huset ska renoveras eller rivas. Huset är, på grund av sitt kulturhistoriska värde, försett med rivningsförbud i detaljplan – men fastighetsägaren Norvidden har ansökt om rivningslov. I en utredning har två alternativ för att bevara byggnaden undersökts – men båda dessa anses vara för kostsamma. Olof Edin, byggnads­antikvarie vid Jamtli, anser att Centralpalatset är en av stadens viktigaste byggnader från 1900-talets början och att det vore tragiskt om den inte gick att återställa. Läs mer i ÖP. (Länk nedan).

Externa länkar
Uppdateringar
13-12-2012

Centralpalatset har nu rivits.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!