Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Isolering ovanpå befintligt tak

Frågeställare: Anna-Karin i Norberg

Hej! Vi bygger om vårt tak som tidigare haft dålig plåtbeklädnad. Under plåten fanns masonit, stående reglar fastsatta mot bjälkar, gammalt perttak och glespanel. Vi har rivit bort material ned till perttaket och tanken är att låta det ligga kvar, lägga ångbroms, höja konstruktionen med reglar på befintliga reglar mot bjälkar, lägga spåntat tak och blåsa i cellulosaisolering däremellan. Sedan diffusionsöppen takpapp, läkt o lertegel. Vi har valt att höja och parallellisolera för att förhoppningsvis få ett jämnare värmeklimat inne. På bortre sidan av huset, den som inte syns på bilder finns nu 2st kalla kattvindar som gränsar till sovrum och däremellan ett rum med liten takkupa som var tillbyggd innan vi flyttade hit, antar i början av 2000-talet. En kallvind mot nock med diverse isoleringsmaterial.. Som synes på bilderna är huset tilläggsisolerat ca 60-talet. I och med höjning av tak sågas de befintliga takstolarna av längs kanten och så kommer ny väggpanel att sättas, enligt gamla utseendet med liggande nedtill och stående upptill. Balkongdörr och fönster kommer att ersättas av ett fönster och under planeras bygge av varmbonad farstukvist med bandtäckt tak. Mina funderingar: - Hur gör vi med yttertak på kuporna, funkar det med lertegel när det är så pass flackt? Eller är bandfalsad tegelröd plåt bättre där? Och hur gör man med isolering då? Ska det finnas luftspalt? Duk/papp? - Hur gör man övergången bäst mellan vägg och ny takfot? Tilläggsisoleringen som är gjord är mineralull. Hade vi ekonomi skulle vi gärna byta ut allt till naturliga material, men där är vi inte ännu.. - Vad gör vi med befintlig isolering på kallvind mot nock? Risk för överisolering?? Andra synpunkter och råd mottages tacksamt!

Bild
Expertsvar

Ni gör ganska stora förändringar på huset, både utseendemässiga och tekniska. De utseendemässiga antar jag att ni har koll på med hjälp av ritningar. Tänk bara på att skorstenen kan se ut som en stump om ni inte murar på ett par varv, spara krönet och mura om på toppen, det är jättefint.

Beträffande den ändrade isoleringen är det sannolikt OK eftersom temperaturen höjs inomhus och därmed uttorkningen. Men med tanke på att det är svårt att förutsäga hur vindsisoleringen påverkar klimatet i alla vrår så kan det aldrig skada att mäta luftfuktigheten med en hygrometer en årscykel, på hanbjälksvinden och i kattvindarna och därefter besluta om åtgärd.

 Om ni skall ha tegel på takkupan så måste vinkeln vara mer än 14 grader. Annars får ni välja plåt. Försök att hålla isoleringen så tunn som regelverket tillåter eftersom kupan annars kan bli klumpig, något som märks mer i plåtutförande. Låt arkitekten göra en ritning, det lönar sig.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!