Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Cellulosa isolering och brandskydd

Frågeställare: Ulrika

Jag är intressead av cellulosa isolering i skivform. Alla jag har hittat är brandskydds impregnerade med Ammoniumpolyfosfat. I Byggnadskultur 11.1 så fanns en mycket intressant artikel om isolering skriven av Varis Bokalders. Där verkar man inte se något problem med detta men i en tidigare artikel i Byggnadskultur 2002.3 avråder Leif Bergren starkt från att använda material med denna bransdskyddsimpregneringen då han bedömmer att det ökar risken för svamp och mögelangrepp.

Finns det någon forskning på detta? Hur länge har man använt celulosaisolering med ammoniumpolyfosfat tillsats? Har man hunnit se hur det fungerar långsiktigt?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Ammoniumpolyfosfat fungerar liksom borsalt, vattenglas eller andra mineraliska salter som brandhämmare i cellulosaisolering. Meningarna går isär om vilken tillsats som är bäst, borsalter anses kunna ha negativa miljöeffekter och ammoniumpolyfosfat är ett gödningsmedel vilket kan ha betydelse för mögeltillväxt vid hög fuktbelastning. Produkterna har dock använts i alla fall i ett 20-tal år vilket borde ha visat eventuella brister.
En viktig princip för all isolering är att den skall vara torr. Annars gör fukten att risk för mögel ökar och att isoleringseffekten minskar. Därför är det också viktigt att isoleringen är hygroskopisk och kan vädra ut ev fukt.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det behövs mer oberoende undersökningar för att kunna ge ett entydigt svar. Tyvärr är forskningen idag uppdragsfinansierad och då får man ta resultaten med en nypa salt.
Det finns en del skrivet på nätet som kan vägleda dig. Ta därefter kontakt med tillverkarna och hör deras argument så att du kan välja den bästa produkten för din konstruktion.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!