Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Byta tegeltak mot falsad plåt?

Frågeställare: F. Peter Zwiefelhofer

Jag bor i ett panelat timmerhus med anor från 1642. När tidigare ägare renoverade taket, lämnade man gamla spån och spikade på bärläkt med enkupigt tegel. Taket är av mansardtyp och har en yta på över 250 kvm. Nocken sviktar på mitten p.g.a. vikten och ett antal tegelpannor spricker varje år beroende på ålder och rörelse. Har nästan bestämt mig att byta till traditionell dubbelfalsad skivtäckning men är lite bekymrad för hur man löser ventilationfrågor under plåten. Huset har fyra små takkupor som byggdes på 1990 och har ett 70-talsutseende. Dessa tänkte jag anpassa till en äldre stil som plåtbeklädda kupor har på många äldre stadsfastigheter. Är tacksam för alla förslag på antingen lösningar eller hänvisningar till experter. Bor i Gottröra, Sthlm Län, mitt emellan Uppsala och Norrtälje

Bild
Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Det är ganska vanligt med spåntak under nyare takmaterial. Det fungerar bra som undertak och isolerar litegrand. Men din takkonstruktion är av formen att dömma nog äldre än spåntaks-eran så det har legat något annat på taket tidigare.

Lertegel anses vara bland de mest hållbara takmaterialen, kanske har du tegel från krigstiden som hade sämre kvalitet, eller så kanske huset har varit skuggat av stora träd som minskat takets uttorkning med påföljande frostsprickor som konsekvens? I vilket fall - lertegel är inget dåligt material i jämförelse med andra material.

Att din taknock sviktar är nog även av ålder och kanske beroende på att avväxlingarna när man gjorde kuporna har försvagat konstruktionen. Det ger huset lite extra karaktär men det skulle nog inte skada med en liten förstärkning. 

Beträffande ventilation är det oberoende av takmaterial bra om du kan bibehålla luftväxling mellan kattvindar och hanbjälksvind, kanske med gavelventiler om konstruktionen i övrigt är tät.

Jag ser att det finns en del åtgärder som du kan göra för att förädla huset. Som medlem i föreningen kan du kontakta ditt länsombud och få tips och råd. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!