Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

Fråga

Byta plåttak till tegel

Frågeställare: LasseJ

Skall byta svart plåttak till rött tegel på ett hus på Gotland i Buttle ett kalkstenshus sägs vara ifrån 1909 men kan vara äldre.

Vad är tidstypiskt enkupigt eller tvåkupigt och kan man använda betongpannor vill ha så mycket original som möjligt?

Med vänlig hälsning

Lasse Jägerstig 070-2210534

Bild
Expertsvar
Anette Wiström

Anette Wiström

Byggnadsantikvarie

Om du vill återställa taket till original, rekommenderar jag dig att söka i arkiv eller fråga tidigare ägare eller grannar om de känner till den ursprungliga taktäckningen.
Jag kan tänka mig att det varit antingen falsat plåttak eller en -eller tvåkupiga lertegelpannor.
Runt sekelskiftet 1900 blev plåttak populärt, som man lade med horisontella skarvar. Om det varit tegel kan man använt både en-och tvåkupigt tegel. Den enkupiga var tidigare, den tvåkupiga flackare pannan kom under 1800- talets slut, men båda typerna användes långt in på 1900- talet.
Plåttak gav en lätt takstolskonstruktion, vilket gör att det kanske inte är tillräcklig hållfasthet för tyngre material som tegel. Betongpannor som är en nyare produkt och betydligt tyngre än lertegel är därför inte att rekommendera.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!