Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Byta del av timmerstomme?

Frågeställare: Byggnadsvårdsamatör

Vi bor i ett f.d. skolhus, byggt 1914 nära Alunda i hjärtat av Uppland. Stommen är en kombination av stående timmer och regelstomme. Krypgrunden består av granitblock. Vi har just avlägsnat den utvändiga sockelbrädan för att lättare kunna borra små hål i syllen, genom vilka vi skall få hjälp att spruta in termoträ i trossbotten i syfte att minska golvdraget. Sockelbrädan i sig var delvis i mycket dåligt skick och behövde ändå bytas. Men än värre är att den bakomliggande stocken, syllen, också bitvis visade sig vara angripen av röta. Detta gäller främst husets nordöstra hörn (bild bifogas). Till vem kan man vända sig för att få hjälp med att närmare inspektera och eventuellt byta ut en del av stocken? (Jag skulle aldrig ens drömma om att försöka göra det själv.) Och skall man täta med murbruk i fogen mellan den nya sockelbrädan och granitgrunden efter att brädan satts på plats, eller lägger man på murbruket och därefter brädan?

Bild
Expertsvar
Shaun Ward

Shaun Ward

Byggnadshantverkare

Hej Har själv gjort jobb i Alunda men det lite långt att åka kolla med killarna på Nordsjö bygghantverk
Mobil Per Olsson: 073-7082669
Mobil Erik Backman: 073-0429019

cement/kalk murbruk brukar var en orsak till den här typen av rötskador, man kan använda sig av lerbruk, som har bättre hygroskopiska egenskaper har lättare att torka upp efter regn än annat bruk.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!