Räddad

Brobacken, Röda huset

Ort: Lerum
Rivningshotat. Den 16:e september 2008 skrev Lerums Kommun, JM AB och Mölnlycke Fastighets AB under en avsiktsförklaring om att utveckla Lerums Centrum. I avsiktsförklaringen finns bland annat planer på att riva delar av Östra Brobacken för att bygga en ny väg och bro. Östra Brobacken är det sista området som representerar det gamla och genuina Lerum och som fortfarande har en levande näringsverksamhet. Området har ett sådant kulturhistorikst värde att det omfattas av bestämmelserna i PBL § 3:12, skydd mot förvanskning.
Externa länkar
Uppdateringar
02-04-2013
Vid Kommunstyrelsens möte den 27/3 beslutades det att Röda huset ska få vara kvar där det står och att alla andra planer som berörs av detta beslut ska justeras.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!