OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Rivet

Broängsbadet

Län: Värmland
Ort: Kristinehamn
Rivningshotat. Beslut att riva Broängsbadet i Kristinehamn togs 2010-09-30. Badhuset uppfördes 1964 och fick invändig utsmyckning av konstnären Ingemar Lööf. Byggnadsvårdföreningens Värmlandssektion har dels överklagat rivningslovet, dels väckt fråga om byggnadsminne. I samband med detta utförde Värmlands museum en kulturhistorisk utredning där de konstaterade att Broängsbadet uppfyller kriterierna för att bli byggnadsminne. I december 2010 beslutade dock länsstyrelsen att inte bifalla föreningens ansökan om byggnadsminnesförklaring. De ansåg emellertid att frågan om en ny användning av byggnaden bör utredas vidare. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommunchefen att utreda alternativa användningsområden för badhuset, men rivningslovet är beviljat. Läs mer på Svenska byggnadsvårdsföreningens Värmlandssektion. (Länk nedan).
Externa länkar
Uppdateringar
13-03-2013
Broängsbadet har nu rivits
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!