Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Breda plankor

Frågeställare: såpskuraren

Vi har köpt ett timrat hus från mitten av 1800-talet. För att reparera trossbotten har plankorna tagits upp. Tjockleken varierar mellan 6-9 cm trots att de slipats, antagligen flera gånger, och en gång i tiden varit målade. Vi vill ha såpskurat och har därför lämnat plankorna till hyvling. Nu visar det sig att stickor reser sig, ofta i samband med ådring, och än mer när golvet skuras. Det handlar om mycket stickor. Vad göra? Vill inte slipa med sandpapper allt för mycket för att kunna behålla hårdare yta.
Ytterligare en fråga är att golvet, som från början var natar, senare spontats. Efter hyvlingen stämmer inte spontningen perfekt. Kan vi lägga in en smalare fjäder, som förlåter skillnader på 5 mm?

Expertsvar

Hej Gudrun
Det låter lite underligt när du beskriver ditt golv. Min gissning är att det är en återvinning av något annat, t. ex. väggplank eller ett gammalt tröskgolv. Troligtvis motsvarar inte virkeskvalitén där vad man normalt skulle använda till golv, vilket ger dig problem. Har sett problemet med att stickor reser sig på det vis du beskriver bl.a. i mitt föräldrahem där de slipat ett tidigare vindsgolv i spontad gran av enklare slag. Träet spricker helt enkelt mellan årsringarna och bildar ruskiga stickor. Kan mycket väl tänka mig att detta ytterligare förvärras av såpskurandet.
Vad gäller spontningen så riskerar du att golvplanken kan röra sig i förhållande till varandra i höjdled om du inte har en spont som passar riktigt. Detta kan ge ganska irriterande kanter i skarvarna.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!