Rivet

Brandstationen 

Län: Halland
Ort: Falkenberg
Rivningshot. Brandstationen uppfördes 1953 efter ritningar av Erik Schwarz. Förutom brandstation inrymdes tjänstebostäder och kommunal tvättstuga. Byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull av "byggnadsminnesklass" i byggnadsinventeringen från 2006. Falkenbergs politiker har nyligen tagit ett principbeslut att riva brandstationen för att i dess plats uppföra en galleria. Protestanterna mot rivningsplanerna menar bl a byggnaderna mycket väl skulle kunna återanvändas till sådan verksamhet, t ex som saluhall.
Externa länkar
Uppdateringar
04-05-2011
Rivningsarbetet av brandstationen pågår nu för fullt. Läs mer i Hallands Nyheter. (Länk nedan).
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!