Hotad

Bråte herrgård

Län: Värmland
Ort: Segerstad

Bråte Herrgård på Segerstad några mil utanför Karlstad är en stor och pampig fastighet bestående av ett huvudhus, flygelbyggnader och ett antal lador och uthus, alltsammans beläget på en kulle med storslagen utsikt över jordbrukslandskapet på Segerstad. Gården har anor som sträcker sig tillbaka till slutet av 1600-talet och är därför av stort kulturhistoriskt intresse.

Från slutet av 1700-talet ägdes Bråte Herrgård av adelssläkten Cederström. Den siste ägaren i den släkten var doktor Karl Cederström som ägde gården fram till år 1902. Sedan dryga tio år tillbaka i tiden ägs gården av ett läkarpar boende i Göteborg.

Gården, och i då i huvudsak flygelbyggnaderna samt uthusen, lider sedan decennier stor brist på underhåll. De senaste åren har detta förfall accelererat ytterligare, då inga nya underhållsinsatser gjorts på senare tid. Delar av husen förefaller vara bortom räddning, medan andra, bl a den ena flygeln som är i ett orört originalskick, fortfarande borde vara möjliga att rädda.

Enligt ägarparet har de vädjat till Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads Kommun om hjälp, utan att få respons. Denna bild bekräftas dock inte alls av Länsstyrelsen som istället hävdar att man faktiskt har erbjudit all hjälp som står till buds, men att ägarna inte nappat på det. I det avseendet verkar processen ha hamnat i ett olyckligt limbo. Och gården betalar tyvärr priset.

Oavsett vad borde en förnyad insats för att stoppa ett fortsatt förfall göras. Svenska Byggnadsvårdsföreningens länsombud har varit i kontakt med ägarna för att boka ett möte, och har dessutom varit i kontakt med Länsstyrelsen.

Bråte Gård är dessutom sedan idag, den 13 januari 2009, uppförd på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula lista över hotade kulturmiljöer.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!