Rivet

Bolagshotellet

Län: Norrbotten
Ort: Malmberget
Bolagshotellet, ritat av Hakon Ahlberg, uppfördes 1930. Byggnaden ligger inom Bolagsområdet i Malmberget, där en stor del av samhällets äldre bebyggelse är belägen. Området är av brukskaraktär, med tjänstemanna- och arbetarbostäder, disponentvilla, bolagskontor och bolagshotellet.
Externa länkar
Uppdateringar
05-05-2011
Rivningshot. LKAB har nyligen lämnat in en anmälan om avveckling av de 12 fastigheterna inom Bolagsområdet. Det kulturhistoriskt värdefulla bolagshotellet är en av fem fastigheter som preliminärt avses rivas. Läs mer i Norrbottens kuriren. (Länk nedan).
10-01-2013
Bolagshotellet är nu rivet.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!