Hotad

Bananhuset, Blåklinten 1

Län: Stockholm
Ort: Roslags-Täby

Det så kallade Bananhuset i Roslags-Täby, fastigheten Blåklinten 1, hotas av rivning. Det finns dock en överklagan finns för projektet, och rivninglov fattas. En ny detaljplan håller på att tas fram för området, där det ska skapas möjligheter för 1400 nya bostäder i området. Bananhuset har enligt kommunens egen utredning ett högt kulturhistoriskt värde. 

 

Externa länkar
Uppdateringar
19-02-2019

Hotet mot Bananhuset är långtifrån avvärjt. Detaljplanen för nya Roslags-Näsby har nu vunnit laga kraft efter en lång rad av överklaganden från boenden. Nu flyttar hyresgästerna, och kommunen planerar att riva byggnaden kanske redan i mars. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!