Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Badrum i fritidshus med mullbänk

Frågeställare: Rådvill fritidshusägare

Grubblar över bästa sättet att bygga nytt badrum i mitt fritidshus från 1800-talet med mullbänksgrund. Det mest radikala är att gjuta en betongplatta i det rummet. Det lättaste är att behålla mullbänksgrunden som den är och hoppas golvet håller tills det är dags att renovera duschrummet igen om 50 år. Ett förslag jag läst om i detta forum är att regla upp golvet. Om man ska vinna något med det måste man väl ventilera under det nya högre golvet? I Energiboken föreslås bl.a. ombyggnad till inneluftventilerad varmgrund, men jag tycker det verkar farligt att leda ned fuktig luft från duschrummet i grunden. I så fall kanske man kan ta luft från något annat utrymme, t.ex. från hallen utanför?

Bild
Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Trägolv på mullbänksgrunder är hållbara så länge man inte förser dem med täta ytskikt eller täta material. Sopskurning är modellen. Förr var uttorkningen under golvet större på grund av spillvärme från skorstensfundamentet som hölls varm av daglig eldning. Genom otätheter i golvet uppstod en luftrörelse  - en sorts inneluftsventilerad grund. En duschkabin är den lågteknologiska, och för husets långsiktiga bevarande bästa lösningen för att hålla koll på vattnet.

Nästa steg är som du förslår en uppregling med luftspalt längs någon eller några väggar så att så att det kan ske en cirkulation. Den förhöjda tröskeln kan göras löstagbar så att man kan inspektera eller ställa in en hygrometer för att hålla koll på klimatet. En hygrostatstyrd frånluftsfläkt ovanför duschen håller luftfuktigheten låg i badrummet. En fördel är att du kan lägga installationer under golvet utan stora skador på originalkonstruktionen. 

En gjuten platta med golvvärme under badrummet kan i sin bästa form bidra till uttorkning i den kringliggande mullbänken, ungefär som det gamla skorstensfundamentet. Men det förutsätter att badrummet är helt tätt vilket ju över längre tid av erfarenhet verkar vara ett önsketänkande. Och det förutsätter också att golvvärmen alltid håller en högre temperatur än grunden vilket kanske inte är givet, framförallt i ett fritidshus.  

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!