Rivet

Badhuset i Norrtälje

Län: Stockholm

Det välbevarade badhuset i Norrtälje, uppfört 1958 efter ritningar av Bengt Gate, hotas av rivning. Den 16 juni väntas kommunfullmäktige anta detaljplanen som möjliggör en rivning. Planärendet har forcerats och byggföretaget JM saluför redan bostäder i den byggnad de vill uppföra på platsen. Fråga om byggnadsminnesförklaring är väkt och länsstyrelsen utreder just nu frågan. Badhuset stänger den 13 juni och ska ersättas av en ny badanläggning i augusti.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!