Rivet

B-huset Huvudnässkolan

Ort: Vänersborg
Rivningshot. Huvudnässkolan uppfördes 1963 efter ritningar av arkitekt Åke Wahlberg och är ett tidigt exempel på användning av s k prefab-element. Skolan var när den byggdes en mycket modern byggnad vad gällde teknik men även arkitektoniskt i framkant. Till skolan hör en aula, i kopparkostym, med ett mycket säreget uttryck. År 2007 väcktes fråga om byggnadsminnesförklaring av Huvudnässkolan vilket föranledde en byggnadsminnesutredning som utfördes av Västarvet. I sin utredning tillmäter Västarvet skolbyggnaden ett stort kulturhistoriskt värde och skriver bland annat: ”Vid en jämförelse med andra skolor visar sig Huvudnässkolan vara en tidig representant för den modernistiska prefabbetongarkitekturen. Inom ramen för BM-utredningen har få eller nästan inga liknande exempel funnits.” Vänersborgs kommun har beslutat om rivning av skolan, men vill spara aulan som är den mest uttrycksfulla delen.
Externa länkar
Uppdateringar
06-11-2013
Med sorg kan vi meddela att nu rivs B-huset till Huvudnässkolan i Vänersborg.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!