Hotad

Atterdag 6

Län: Gotland
Ort: Visby

Byggnadsnämnden har beviljat rivningslov för ett hus från 1800-talet i skiftesverk (bulhus) som ligger på fastigheten Atterdag 6, innanför Söderport. Fastighetsägaren ser rivningen som en nödvändig åtgärd för att möjliggöra för ett större utvecklingsprojekt inom fastigheten. I projektet ingår att göra fastigheten mer tillgänglig samt att bereda plats för ytterligare bostadshus. Vid projektets genomförande kommer rivning av ytterligare fem byggnader samt ett bakbygge bli aktuell. Däribland en kiosk från 1930-talet.
Fastigheten är, med flertalet av de äldre ekonomibyggnaderna bevarade, en av de sista kvarvarande köpmansgårdarna i Visby. Den har även ett av de äldsta och märkligaste medeltidshusen i staden (Huset med målningarna). Byggnaderna, såväl i gaturummet som på innergården, har inbördes mycket varierande volymer och uttryck, men utgör viktiga element i områdets centrala roll som mötesplats samt handels- och affärscentra från medeltiden, fram till 1900-talet. Som helhet är fastighetens miljö av omistlig karaktär för staden och innehar ett mycket stort kulturhistoriskt och miljöskapande värde.

 

Externa länkar
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!