Hotad

Astoriahuset (flygelbyggnaden)

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Rivningshot. Astoriahuset del mot Nybrogatan har räddats från rivning, men nu hotas istället flygeln. Humlegården har ansökt om att ta ned flygeln för att uppföra ett större hus med nedsänkt gård på platsen. Återigen lämnas anledningen att det är i såpass dåligt skick att det bör rivas – det är för dyrt att för att renoveras. Sedan tidigare har byggherren Humlegården fått tillstånd att riva ett annat 1800-hus i kvarteret, bakom Astoria, och ersätta det med ett högt kontorshus. Det nya kontorshuset får ett tak som även täcker huset mot Nybrogatan. Tunga instanser som länsstyrelsen och skönhetsrådet anser att 1800-talshuset har värden och bör bevaras. Boende på Nybrogatan har protesterat.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!