Rivet

Aspö Gård

Ort: Skövde

Rivningshot. Den anrika huvudbyggnaden på Aspö Gård skall nu rivas för att ge plats för nya bostäder. Skövdebostäder, som äger Aspö Gård, ville ursprungligen behålla huset men menar nu att "hyrorna kommer att bli för höga" varför huset istället skall rivas.

Externa länkar
Uppdateringar
09-06-2014

Byggnadsnämnden i Skövde kommun har sammanträde. I protokollet framgår att Miljöpartet reserverar sig mot förvaltningens förslag.

"Tanken bakom att bygga ett bostadsområde i Skövde där miljöhänsyn till i hela processen och boendemiljön i grunden är bra. Vi står dock ej bakom vald plats. Vi tycker det är jättebra att Spö gård blir stadsbondgård i detlajplanen. Vi tycker också att scenen är ett bra inslag i området. Schaktningen samt utfyllnad i norr för att möjliggöra parkeringen säger vi nej till av miljöhänsyn. Vi tycker att kulturbyggnader ska vara kvar. I handlingarna framkommer arbetena vid ravinen som mycket olämplig. Alternativa områden framkommer ej varför vi vill skicka tillbaka detta till utredning. Vi accepterar ingen exploatering som riskerar påverkan av ravinen, viktiga kulturvärden eller vattnet".

pdfbild Skövde kommun, Byggnadsnämnden, sammanträdesprotokoll

09-06-2014

Västergötlands museum lämnar in sitt yttrande där de bland annat skriver:
"Med hänvisning till alla de kvaliteter och kulturhistoriska värden som sammanfattats och redogjorts för såväl i museets inventeringsarbeten som i de här relaterade omdömena i planbeskrivningen, anser museet att det inte kan vara försvarbart att utesluta (= låta riva) huvudbyggnaden på Aspö i en planering för ny bebyggelse i området. Med de närmast ”obegränsade” ytor som finns att tillgå vid projektering av ny bebyggelse i området, finns det som museet ser det ingen anledning att inte inkorporera Aspös huvudbyggnad i det nya bodstadsområdet. Den gedigna byggnaden skall betraktas som en självklar och värdefull resurs i planeringen för ett nytt bostadsområde i Skövde. Västergötlands museum protesterar skarpt mot att inte huvudbyggnaden på Aspö bevaras och rustas för framtida nyttjande, med nyinredda bostäder eller någon allmän funktion".

pdfVästergötlands museum ang detaljplanen för Aspö gård.

11-12-2014

Detaljplanen för Aspö gård antagen.

pdfbild Detaljplan Aspö Gård

24-04-2015

Rivning av huvudbyggnaden pågår.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!