Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Använda innanfönster till utebågar?

Frågeställare: Frida

Hej,är nu i startgroparna för renovering av ett timmerhus byggt 1901 där orginalfönster med handblåsta glas finns. Tanken är att renovera dessa fönster och ha dem kvar tillsammans med innanfönster.

Problemet är nu att flera av ytterbågarna är så pass dåliga att jag tvivlar på att de går att renovera till ett dugligt skick. Dessutom är inte antalet innanfönster komplett så nya innanfönster kommer att behöva tillverkas. Min fråga är om det går att använda innanbågar till "ytterfönster" och få de tillräckligt funktionella?

Expertsvar
Magnus Henriksson

Magnus Henriksson

Byggnadsantikvarie

Innerbågarna är ofta lite tunnare än ytterbågarna och eftersom du ändå kommer att få nytillverka bågar så ser jag ingen direkt mening att flytta bågar från innersida til yttersida. Dessutom är bågar i gamla fönster högst individuella. Även om innerbågarna skulle vara gjorda av samma dimensioner som ytterbågarna så skulle det antagligen behövas mycket tillpassning innan de går att montera som ytterbågar. Jag rekomenderar alltså att du nytillverkar ytterbågar men återanvänder gammalt glas, dels från de ytterbågar som finns kvar, dels kan man ta blåst glas från innerbågar och sätta i ytterbågarna. I innerbågarna kan man sätta i 3 mm energiglas för att sänka energiförbrukningen.
Be en duktig fönsterhantverkare att besiktiga bågarna. Ofta ser de sämre ut än de är och ibland kan man komma billigare undan om man lagar eventuella skador på de gamla bågarna än att låta tillverka helt nya.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!