OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Räddad

Anmälan

Län: Värmland
Ort: Karlstad kommun

Karlstad kommun hade vi frågetecken för i Byggnadskultur nr 3 2008. Länsombudet Peter Sörensen hade anmält kommunen ( läs anmälan ) till länsstyrelsen för bristande efterlevnad av varsamhets- och hänsynsreglerna för kulturvärden i Plan- och bygglagen med en rad exempel. Länsstyrelsen begärde en förklaring och komplettering av Karlstad kommun som svarade den 23 oktober. Läs  Länstyrelsens tillsynsbeslut där anmälaren får rätt på samtliga punkter. Beslutet ger också ledning för andra kommuner och länsstyrelser hur PBL ska efterlevas. Läs artikel i Svd 20-tals inredning blåstes ut. (Länkar nedan).

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!