Rivet

Ahnérska huset

Län: Örebro
Ort: Askersund
Rivningshot. Ahnérska huset hotas av rivning. Det tidstypiska 1920-talshuset är utpekat som bevarandevärt i länsmuseets kulturhistoriska inventering. Huset ägdes tidigare av kommunen, men har nyligen sålts till AskersundsBostäder. Underhållet är eftersatt och enligt kommunledningen är  rivning är enda alternativet. I ett öppet brev har ett antal Askersundsbor kritiserat beslutet och krävt att byggnaden besiktigas av en utomstående expert innan slutgiltigt beslut om rivning fattas.
Externa länkar
Uppdateringar
09-01-2013
Ahnérska huset är nu rivet.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!