Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Är det lagligt att riva kulturhistoriska hus?

Frågeställare: Kristina Bäck

Jag har hört att flera vackra gamla trävillor i Nacka, nära Järla sjö, ska rivas för att ge plats för bostäder. Kommunen har köpt upp villorna från ägarna till överpris för att sen kunna riva dem. Får man verkligen göra så här? Jag undrar hur lagstiftningen ser ut för kulturhistoriskt intressanta miljöer- Borde inte den byggnadsantikvariska avdelningen på t e x Sthlms länsmuseum kunna sätta stopp för rivningen, eller åtminstone dokumentera husen innan de försvinner för gott?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Generellt gäller Plan- och bygglagens varsamhetsparagrafer kap 8 §§13-17 (http://bit.ly/12aFvxK).

Till att börja med måste någon ha klassificerat byggnaderna som kulturhistoriskt värdefulla. Normalt sker det genom inventering och skyddsvärda byggnader och miljöer markeras med q i detaljplanen. Det är ett verktyg för kommunens beslutsfattare. Men det är ingen garanti mot rivning och förvanskning. Kommunen skall väga samhällsintressena och kan fatta beslut i strid med skyddet och dessvärre har inte alla kommuner antikvarisk kompetens. 

I kulturmiljölagen står det i första paragrafen att "Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla." 
Som privatperson kan du göra en hel del. Börja med att kontakta kommunen och informera dig om sakförhållandet. Be att få tala med en kommunantikvarien eller motsvarande. Kontakta även ditt länsmuseum och informera dem om situationen. Kanske vet de mer?
Du kan läsa mer om hur du skapar opinion här på vår webbsida, gå in under fliken opinion så hittar du både matnyttiga tips och hur du skall göra för att anmäla ärendet till Gula listan.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!