Långt till målet God bebyggd miljö

söndag, 25 februari 2007

Svenska folket känner ett stort engagemang för kulturmiljöer, men det görs inte särskilt mycket för att skydda dem. Så kan man sammanfatta den rapport om Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som utgör ett av flera underlag för Boverkets fördjupade utvärdering av God bebyggd miljö, ett av de sexton svenska miljökvalitetsmålen.

Även färgsättning av ett enskilt småhus kan ha stor påverkan på kulturmiljön. det här exemplet från Karlskrona är dock en installation sommaren 2005 av konstnären Peter Johansson. Att verket bar samma titel,

Även färgsättning av ett enskilt småhus kan ha stor påverkan på kulturmiljön. det här exemplet från Karlskrona är dock en installation sommaren 2005 av konstnären Peter Johansson. Att verket bar samma titel, "Får jag lov?", som en senare samma år framlagd

Det är ont om gamla hus i Sverige. Två tredjedelar av de lägenheter vi har idag finns i hus byggda 1960 och senare, medan alla hus från medeltid till 1920 endast motsvarar 13 procent av beståndet. Detta gör att vi även i ett internationellt perspektiv har ett mycket ungt byggnadsbestånd. Den förödelse som andra världskrigets bombmattor åstadkom på kontinenten, har vi klarat av på egen hand.

Den äldre bebyggelse som finns kvar har också förlorat stora delar av sina kulturvärden. Inom ramen för "Operation Kungsörn" har provinventeringar genomförts i fem orter. De visar att mellan två tredjedelar och hälften av värdena hos bebyggelsen från tiden före första världskriget har försvunnit, medan mellankrigstidens bebyggelse har tappat hälften av sina ursprungliga värden.

Otto Ryding

Antikvarie och har ansvarat för Boverkets utvärdering av delmålet om Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Författare

Otto Ryding

Antikvarie och har ansvarat för Boverkets utvärdering av delmålet om Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Externa länkar

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!