Hjälp oss att påverka!

fredag, 01 januari 2010

Finns det kulturvärden i din omgivning som kunde tas tillvara bättre? Under 2010 fortsätter vi att uppmärksamma hotade byggnader och miljöer genom att sätta upp dem på Gula listan. Men vi behöver din hjälp! Tipsa oss om hotade byggnader. Tillsammans sätter vi fingret på en obekväm verklighet, och förhoppningsvis kan vi göra något åt den!

 Centralposthuset i Göteborg.

Centralposthuset i Göteborg.

Smedjan vid Sunds herrgård i Säffle

Smedjan vid Sunds herrgård i Säffle

Sedan listans start har vi sett hur kulturvärden hotas av brist på underhåll, krav på snabba vinster, dålig efterlevnad av PBL osv. Endast ett fåtal har räddats – flera har rivits och för många är framtiden fortfarande oviss. Redan i början av 2010 växte listan med sex byggnader och omfattar nu ca 65 objekt.

80 små stugor ska bort. Bland nykomlingarna på listan hittar vi bl a ett kolonistugeområde intill Hökarängsbadet i Stockholm. Kommunen vill riva de ca 80 små enkla stugorna från 1930-talet och upphäva strandskyddet för att bygga bostäder. Inte en krona i ersättning utgår till kolonisterna. Stockholms stadsmuseum har i sitt yttrande påtalat att området har stora kulturhistoriska värden och att det bör bevaras. Dessutom är området klassat som en ekologiskt känslig zon. »Det är olika intressen som står mot varandra«, sa Petter Lindfors, exploateringsnämndens ordförande, i en intervju i DN den 23/1. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, hotade djur- och växtarter och ett vackert rekreationsområde får här stå tillbaka. Hökarängens friluftsförening har startat en namninsamling mot förslaget och genom debatterande på internet vill de få politikerna att ändra sig.

Hotade byggnadsminnen. I Kiruna planerar LKAB att utöka brytningen av järnmalm. Staden kommer successivt att behöva flyttas under de kommande åren. Flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer att rivas eller flyttas – däribland stadshuset, uppfört i mitten av 1960-talet efter ritningar av Arthur von Schmalensee, och järnvägsstationen, ritad av Folke Zettervall 1915. Trots att byggnaderna är klassade som byggnadsminnen saknas utredning om hur de ska hanteras i den kommande planeringen. I Malmberget är framtiden oviss för Bolagshotellet, ritat av Hakon Ahlberg 1930. Byggnaden ligger inom Bolagsområdet som är av riksintresse för kulturmiljövården. En stor del av den äldre bebyggelsen stängslades in hösten 2009 då den hamnat inom rasriskområden. Vad som nu händer är oklart.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!